SYGDOM

Hvis barnet er sygt, har feber eller er utilpas, må det ikke komme i pasning. Et sygt barn har brug for at være hjemme, hvor det kan få den fornødne omsorg - og hvor det ikke kan smitte os andre i pasningsordningen.

I skal selv sørge for pasning af Jeres barn, hvis jeg skulle gå hen og blive syg. Der tilbydes altså ikke gæstepleje.

Da der ikke kommer gæstebørn hos mig, vil det alt andet lige betyde mindre smitterisiko end hos et kommunalt tilbud og altså færre sygedage for både børn og voksne.