ÅBNINGSTIDER

Åbningstiden er baseret på det aktuelle pasningsbehov i gruppen. Åbningstiden aftales pt indenfor nedenstående tidsramme ift. forældres mødetider, fridage mm. De aftalte tider skal overholdes.

Generelt tilbydes pasning efter aftale indenfor tidsrummet 7-15.30

  • Pasningsordningen åbner således, når første barn efter aftale møder ind og lukker, når sidste barn afhentes.
  • Hver søndag sendes den kommende uges pasningsbehov via SMS.
  • Alle pasningsbehov er forskellige, og tidsrammen for hver enkelte pasningsaftale snakker vi om ved indskrivning af barnet i pasningsordningen.
  • Baby Steps Hobro tilbyder pasning efter 3 forskellige moduler. Læs mere herom under fanen 'Pris'


Er barnet sygt eller holder det en spontan fridag, skal der gives besked derom via sms senest kl. 8:00  af hensyn til dagens planlægning.