ÅBNINGSTIDER

Grundlæggende tror jeg på, at et lille barn under 3 år har brug for at tilbringe så meget tid som muligt med sine forældre. Af samme grund har jeg valgt, at børnene her i min pasningsordning ikke kan have en 'arbejdstid', der overstiger 40 timer om ugen.

Åbningstiden er baseret på det aktuelle pasningsbehov i børnegruppen og er derfor individuel fra familie til familie. Pasning aftales pt indenfor nedenstående tidsramme ift. forældres mødetider, fridage mm.

Mandag-torsdag: 7.00-15.30

Fredag: 7.00-14.45

  • Pasningsordningen åbner således, når første barn efter aftale møder ind og lukker, når sidste barn afhentes.
  • Hver søndag sendes den kommende uges pasningsbehov via SMS.
  • Alle pasningsbehov er forskellige, og tidsrammen for hver enkelte pasningsaftale snakker vi om ved indskrivning af barnet i pasningsordningen.
  • Baby Steps Hobro tilbyder pasning efter 2 forskellige moduler (fuld tid: op til 40 timer eller deltid: op 32 timer). Læs mere herom under fanen 'Pris'


Er barnet sygt eller holder det en spontan fridag, skal der gives besked derom via sms senest kl. 8:00  af hensyn til dagens planlægning.