INDKØRING/OPSTART

I bund og grund handler det om at få etableret en god tilknytning - tilknytning til mig, mit hjem og de nye venner. Nyt kræver tilvænning og jeg vil forsøge at give barnet en så tryg og overskuelig opstart som overhovedet muligt. Under indkøring af nyt barn vil vi som udgangspunkt være herhjemme, så barnet i ro og mag kan lære mig, de andre børn og de nye omgivelser at kende. Først når barnet er fortroligt med de nye rammer, begynder vi at bevæge os lidt mere ud i verden. Det er forskelligt, hvor lang tid et barn har brug for indkøring - nogle børn kan klare det på få dage, andre på 14 dage - og nogle skal måske bruge en måned eller mere, førend de har vænnet sig til de nye omgivelser. Alt er normalt. Jeg anbefaler dog altid en stille og rolig indkøring startende med meget korte dage, der gradvis øges i takt med at barnet får etableret en tilknytning til mig. Alt sammen af respekt for det enkelte barn.