INDKØRING/OPSTART

I bund og grund handler indkøring om at få etableret en god tilknytning - tilknytning til mig, mit hjem og de nye venner. Nyt kræver tilvænning og jeg vil forsøge at give barnet en så tryg og overskuelig opstart som overhovedet muligt. Under indkøring af nyt barn vil vi som udgangspunkt være herhjemme, så barnet i ro og mag kan lære mig, de andre børn og de nye omgivelser at kende. Først når barnet er fortroligt med de nye rammer, begynder vi at bevæge os lidt mere ud i verden. Det er forskelligt, hvor lang tid et barn har brug for til indkøring - nogle børn kan klare det på få dage, andre på 14 dage - og nogle skal måske bruge en måned eller mere, førend de har vænnet sig til de nye omgivelser. Alt er normalt. Jeg anbefaler dog altid en stille og rolig indkøring startende med meget korte dage, der gradvis øges i takt med at barnet får etableret en tilknytning til mig. Alt sammen af respekt for det enkelte barn. Husk derfor altid at sætte god til af til at give barnet en tryg indkøring - minimum 14 dage er min anbefaling. En typisk indkøring her vil foregå således, at barn + en forælder tilbringer de første 2 dage her sammen - ca. en time pr. dag. På 3. dagen vil barnet prøve at være her uden sin forælder for første gang - som regel ½-1 time hvorefter det hentes og vi siger pænt farvel. Herefter vil vi langsomt trappe op i barnets tempo.

Nogle børn 'vader lige ind' og godtager ret hurtigt den nye hverdag. For andre små børn kan det være mere svært at skulle undvære det velkendte derhjemme. Det er helt normalt og fuldt ud forståeligt, at barnet græder ved adskillelsen fra sine forældre den første tid. Det er et tab og et savn, som et lille barn oftest kun kan give udtryk for gennem sin gråd. Det er vigtigt at anerkende denne reaktion og ikke nødvendigvis forsøge at aflede den. Barnet skal vide, at det er helt okay at det græder og savner. Hvis barnet kunne vælge, så skulle denne adskillelse jo ikke finde sted. Anerkend barnets følelser og fortæl det, at det er ok at være ked af det, forsikr det om at I snart ses igen og sig altid farvel til barnet - signaler og hav tiltro til, at barnet og jeg nok skal klare det her sammen. Jeg lover at jeg vil gøre mit allerbedste for at det er trygt og tilpas, indtil I igen ses.