HVAD ER EN PRIVAT PASNINGSORDNING?

En privat pasningsordning er et alternativ til de kommunale tilbud eller hjemmepasning og en del af 'fritvalgsordningen'.

Som privat pasningsordning er jeg godkendt af Mariagerfjord Kommune efter §78 i Dagtilbudsloven. Kommunen fører tilsyn med min pasningsordning - både anmeldt og uanmeldt - nøjagtigt som det gør sig gældende for den kommunale dagplejer.

Jeg er godkendt til at passe op til 5 børn, men har valgt kun at have 4 børn indskrevet ad gangen for at skabe mere ro, plads og tid til det enkelte barn. Der kan ved udskiftning i børnegruppen indskrives et 5. barn for en kort periode, hvis det giver mening i forhold til den resterende børnegruppe.

Hvad er forskellen på kommunal dagpleje og  en privat pasningsordning?

Den private passer er en selvstændig erhvervsdrivende, der aflønnes direkte af forældrene. Kommunen dækker op til 75% af betalingen som et tilskud, der udbetales til forældrene.

Der betales til den private børnepasser 12 gange om året, og forældre får ligeledes tilskud udbetalt 12 gange årligt.

En privat børnepasser skal selv anskaffe alt til sin pasningsordning; institutionsvogne, højstole, legesager med mere og er altså ikke underlagt et budget fra kommunen.

En privat børnepasser bestemmer selv sine åbningstider.

En privat børnepasser forvalter egen venteliste - forældre skal derfor selv henvende sig til den private passer, de ønsker plads hos. Indmelding foregår derfor direkte hos mig. (Barnet skal dog være skrevet på venteliste til kommunal pasning, førend kommunen yder tilskud. Når der indgås en kontrakt om privat pasning, slettes barnet fra den kommunale venteliste).

Forældre skal være opmærksomme på, at Mariagerfjord Kommune først yder tilskud til privat pasning den måned, forældrenes barselsorlov udløber. Dvs. slutter barslen 17. november, gives der tidligst tilskud fra 1. november. Ønsker man barnet passet inden barslen udløber, skal man derfor selv afholde hele udgiften til privat pasning.

En privat børnepasser tilrettelægger selv sin dag - og der er ingen krav om f.eks ugentlige legestuer.

Der gives søskendetilskud efter gældende regler, men der gives ikke økonimisk friplads.

I min private pasningsordning tilbydes ikke gæstepleje ved min sygdom eller ferie. Dette vil dog aldrig være en ulempe for barnet, der slipper for at skulle forholde sig til skiftende gæsteplejere og nye børn.

Jeg modtager heller ikke gæstebørn.