ALT DET PRAKTISKE

Der er nogle praktiske ting, der skal være på plads, inden barnet kan starte hos mig i privat pasning.

Der skal søges tilskud hos Mariagerfjord Kommune. Der ydes først tilskud den måned, forældrenes barsel udløber. Ønsker I opstart inden da, skal I selv betale den fulde pris.

Der skal udarbejdes en kontrakt mellem Jer og mig, som skal godkendes af Mariagerfjord Kommune.

Begge dele skal være på plads senest 1 måned inden opstart.

Ydermere skal der underskrives en tillægskontrakt mellem Jer og mig. Denne indholder lidt flere regler og retningslinier.