FERIE OG LUKKEDAGE

Jeg følger som udgangspunkt Mariagerfjord Kommunes ferieplan for folkeskolerne. Dog kun 3 uger i sommerferien. Små ændringer kan forekomme.

Der er desuden lukket i weekender og alle helligdage. Ferieplan udleveres halvårligt. Enkelte fridage varsles i så god tid som muligt, så forældrene har bedst mulighed for at finde alternative løsninger.

Der tilbydes ikke gæstepleje, når jeg har ferie eller fridage.

Ligesom os voksne, kan barnet have brug for en ekstra fridag i ny og næ. Hvis barnet holder en spontan fridag, vil jeg gerne have besked derom via sms senest kl. 8 om morgenen.